MUDr. Katarína Hindická

  • prakt. lekár pre dosp.
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Igor Čikel

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Darina Kukučková

prakt. lekár pre dosp.
FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Miloslav Miklošovič

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Marcela Rosenbergová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Klenová 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny