MUDr. Katarína Hasáková

  • Anesteziológ
  • NMO - gen. J. Paškana Cesta mládeže 1, 831 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Renáta Andrejčáková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jordan Bogdanov

Anesteziológ
OAIM FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Vanda Przewlocka

Anesteziológ
FNsP - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Viglaský

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny