MUDr. Katarína Fabriciová

  • pediater
  • I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Čerňianska

pediater
DFNsP 1. detská klinika Limbova 1, 842 01 Bratislava

0 km

MUDr. Jarmila Hornová

pediater
DFNsP - I. detská klinika LFUK Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Oľga Laudová

pediater
SZP Ondavská 3, 829 05 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Počarovská

pediater
FNsP ak. L. Dérera KIGM Limbová 5, 811 00 Bratislava

Ordinačné hodiny