MUDr. Katarína Fabriciová

  • pediater
  • I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Balažovjechová

pediater
DFNsP - neurolog. odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Chocholová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Görcsová

pediater
FN, Ružinov, Centrum popal. a RCH Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Holečková

pediater
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny