MUDr. Katarína Chomová

  • Anesteziológ
  • NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Christová

Anesteziológ
FNsP Dérerova - KAIM Limbova 5, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Kern

Anesteziológ
OAIM FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Taja Mrlíková

Anesteziológ
ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Terézia Suchá

Anesteziológ
SZP Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

Ordinačné hodiny