MUDr. Katarína Balažovjechová

  • pediater
  • DFNsP - neurolog. odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Haščíková

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Kostrová

pediater
Odd. pat. novorodencov I. det.kl.DFN Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Mocná

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Marcela Zaviačičová

pediater
1. Detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny