MUDr. Katarína Balažovjechová

  • pediater
  • DFNsP - neurolog. odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Feriancová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Alexandra Kolenová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 04 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Michalová

pediater
Záchranná a dopravná zdravot. služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Jaroslav Siman

pediater
LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny