MUDr. Karol Zimmer

  • cievna chirurgia
  • Neštátna chirurgická a cievna amb. Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra

Najbližší lekár

0.5 km

MUDr. Peter Mondek , PhD. -primár Oddelenia cievnej chirurgie, MU...

cievna chirurgia
Špitálska 6, 94901 Nitra

1.86 km

MUDr. Silvester Horský

cievna chirurgia
FN Špitálska 6, 950 01 Nitra

22.53 km

MUDr. Jozef Valocký

cievna chirurgia
NsP sv. Lukáša Hodská 373/38, 924 22 Galanta

28.35 km

MUDr. Peter Gergely

cievna chirurgia
SNP 19, 93401 Levice

Ordinačné hodiny