MUDr. Karol Točík

  • neurológ
  • Súkromné zdravotnícke cxentrum Hippokrates s.r.o. Šulekova 20, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Karol Točík , CSc.

neurológ
Šulekova 20, 81103 Bratislava

0.66 km

MUDr. Milan Gabriško

neurológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0.66 km

MUDr. Peter Kalina

neurológ
FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.66 km

Doc. MUDr. Miloslav Procházka

neurológ
II. Neurologická klinika LF UK BA DN Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny