MUDr. Juraj Zboja

  • chirurg
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Július Baka

chirurg
Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 00 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Grauzel

chirurg
FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Juraj Olejník

chirurg
FNsP - chirurg. kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslav Šimo

chirurg
I. Chirurgická klinika FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny