MUDr. Juraj Májek

  • gastroenterológ
  • NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Marián Bátovský

gastroenterológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marko Brix

gastroenterológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Krajčírová

gastroenterológ
II. detská klinika detskej FN Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Adrián Krátky

gastroenterológ
Ústav preventívnej a klinickej medicíny Limbova 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny