MUDr. Juraj Lendel

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ - PLPD Dlhá 2, 900 32 Borinka

Najbližší lekár

2.74 km

MUDr. Emília Erdélyiová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - ZS Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

2.74 km

MUDr. Ivan Hasák

prakt. lekár pre dosp.
ONZZ - PLPD Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

2.74 km

MUDr. Miloš Magala

prakt. lekár pre dosp.
ObZS Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava

4.95 km

MUDr. Alžbeta Olexová

prakt. lekár pre dosp.
STANMED, s.r.o. Gbelská 8 + Malokarpatská 2, 841 06 Bratislava

Ordinačné hodiny