MUDr. Juraj Horváth

  • ortopédia
  • I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Dudáková

ortopédia
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Erdelský

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Andrey Švec

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Tisovský

ortopédia
LF UK 1. ortopedická klinika Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny