MUDr. Július Baka

  • chirurg
  • Klinika úrazovej chirurgie Limbová 5, 833 00 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Roman Doval

chirurg
NOÚ - chirurgia Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Kirňák

chirurg
DFNsP Limbová 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Mikulášová

chirurg
Klinika detskej chirurgie LFUK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubomír Sýkora

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny