MUDr. Júlia Michaličková

  • imunológ
  • NÚT TBC a RCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Daniela Červenková

imunológ
NZZ - dermat., kl. imun. a alergol. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Čižnár

imunológ
Slovenská postgraduálna akad. med. Limbova 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Dagmar Gavačová

imunológ
VÚHE Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Blanka Kupková

imunológ
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Ordinačné hodiny