MUDr. Júlia Michaličková

  • imunológ
  • NÚT TBC a RCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Gavačová

imunológ
VÚHE Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Grillová

imunológ
Imunoalergologická amb.,PK Ružinov Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Štefanková

imunológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Mária Šustrová

imunológ
Ústav preventívnej a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny