MUDr. Júlia Hrachová

  • pediater
  • Klinika pre deti a dorast A. Getlíka Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Agnesa Číková

pediater
FNsP Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Dana Janeková

pediater
FNsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Kremeňová

pediater
NsP Cyrila a Metoda Antolska 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Repáková

pediater
KPDaD NsP sv. CaM Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny