MUDr. Jozef Šufliarsky

  • onkológ
  • Národný onkologický ústav Klenová 1, 83310 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Rastislav Bahleda

onkológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Kristína Husáková

onkológ
DFNsP Detské onkologické odd. Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Lakota

onkológ
NOÚ - kl. onkológia Klenová 6, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Tomišková

onkológ
OÚSA - kl. nukleárnej medicíny Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny