MUDr. Jozef Štrba

Najbližší lekár

10.85 km

MUDr. Lýdia Belková

diabetológ
Poliklinika Družba Starohájska 2, 917 01 Trnava

11.05 km

MUDr. Alexander Kreze

diabetológ
FNsP - Interná klinika A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

11.05 km

MUDr. Eva Krezeová

diabetológ
FNsP - interná klinika A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

11.05 km

MUDr. Jozef Štrba

diabetológ
FNsP A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 13:00
Utorok: 07:00 - 13:00
Streda: 07:00 - 13:00
Štvrtok: 07:00 - 13:00
Piatok: 07:00 - 13:00