MUDr. Jozef Maňák

  • praktický lekár pre deti a dorast
  • A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec
  • 337941266

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivan Demmer

praktický lekár pre deti a dorast
Nábr. A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec

0 km

MUDr. Jozef Vrabel

praktický lekár pre deti a dorast
Nabr. A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec

2.57 km

MUDr. Anna Marková

praktický lekár pre deti a dorast
Májová 11, 92041 Leopoldov

8.36 km

MUDr. Jarmila Lásková

praktický lekár pre deti a dorast
NZZ Starohájska 2, 917 01 Trnava

Ordinačné hodiny