MUDr. Jozef Krajčík

  • ortopédia
  • NZZ - ortopédia Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Horváth

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Emil Huraj

ortopédia
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Michael Olos

ortopédia
I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Vilček

ortopédia
I. ortopedická klinika FN Ružinovská 6, 826 05 Bratislava

Ordinačné hodiny