MUDr. Jozef Hedera

  • plastická chirurgia
  • LFUK kl. plastickej chir. FNDA Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Bukovčan

plastická chirurgia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš

plastická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie, LF UK Ružiovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Simonová

plastická chirurgia
LF UK - klinika plastickej chirurgie Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Štefan Zboja

plastická chirurgia
FN - chir.odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny