MUDr. Jozef Fekete

  • nefrológ
  • Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  • 02/59351154

Najbližší lekár

0.68 km

Doc. MUDr. Silvester Krčméry

nefrológ
Klinika geriatrie LF UK Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

1.02 km

MUDr. Martin Demeš , MUDr. Bernasovská

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

MUDr. Viera Pribylincová

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

MUDr. Zuzana Žilinská

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 11:00 - 15:00