MUDr. Jozef Dolinský

  • internista
  • NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Bubánová

internista
NOVAPHARM, s.r.o. Šancova 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Ingrid Filipovičová

internista
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Tibor Hlavatý

internista
1. Int. klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Ľuptáková

internista
NÚTaRCH - interné lek. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny