MUDr. Jordan Bogdanov

  • Anesteziológ
  • OAIM FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Slávka Hanuljaková

Anesteziológ
LF UK FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Koutun

Anesteziológ
KAIM SPAM vo FN a P L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Ollé

Anesteziológ
NÚTaRCH - ARO Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Mariana Šterbová

Anesteziológ
ZaDZS Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny