MUDr. Jela Macháčová

  • ortopédia
  • NZZ - ortop. amb. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Erdelský

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ľuboš Rehák

ortopédia
FN - I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Tisovský

ortopédia
LF UK 1. ortopedická klinika Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny