MUDr. Jela Dulanská

  • neurológ
  • NsP - neurologické odd. Koreszkova 9, 909 01 Skalica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Zeman

neurológ
Neurol.odd. NsP Koreszkova 9, 909 01 Skalica

0.18 km

MUDr. Marián Ivánek

neurológ
Koreszkova 7, 90982 Skalica

0.18 km

MUDr. Dana Lisická , MUDr. Vlastimil Serdahely

neurológ
Koreszkova 7, 90982 Skalica

0.18 km

MUDr. Dana Lisická

neurológ
NsP - neurolog.odd. Koreszkova 7, 909 01 Skalica

Ordinačné hodiny