MUDr. Jaroslava Schichorová

  • internista
  • Poliklinika - geriat. a int. amb. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miloš Borsuk

internista
FN, 1. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Ďurkovič

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Otto Hajzok

internista
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Kosmálová

internista
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny