MUDr. Jaroslava Macková

  • Anesteziológ
  • Limbova 5, 83305 Bratislava
  • 0259541112-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0.14 km

MUDr. Peter Malík

Anesteziológ
OAIM SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou, 833 48 Bratislava

0.16 km

MUDr. Miriam Pecníková

Anesteziológ
DFNsP - detská OAIM Limbová 1, 831 01 Bratislava

0.16 km

MUDr. Ľubica Pevalová

Anesteziológ
Klinika detskej chirurgie LFUK Limbova 1, 831 01 Bratislava

0.16 km

Prof. MUDr. Tibor Šagát

Anesteziológ
DFNsP, DKAIM SPAM Limbová 1, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:30 - 13:00
Utorok: 08:15 - 13:00
Streda: 08:15 - 13:00
Štvrtok: 08:15 - 13:00
Piatok: 08:15 - 13:00