MUDr. Jaroslav Sekáč PhD.

Najbližší lekár

0.72 km

MUDr. Sokol , MUDr. Bandžák, MUDr. Kutarňa, MUDr. Zelenák, MUDr....

chirurg
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0.72 km

Doc.MUDr. Štefan Zboja , CSc., MUDr. Jana Kubicová-Košťálová

chirurg
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0.72 km

MUDr. Ján Doboš

chirurg
FN, prac.Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava

0.72 km

MUDr. Vladimír Hájovský

chirurg
FN Bratislava Ružinovská 6, 821 09 Bratislava

Ordinačné hodiny
Streda: 15:30 - 20:00
Štvrtok: 15:30 - 20:00