MUDr. Jaroslav Nikel

  • očný lekár
  • Očná klinika NsP F.D.R. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marianna Belanová

očný lekár
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Anna Bieliková

očný lekár
NsP F. D. R. Nám. G. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

Prof. MUDr. Milan Izák

očný lekár
NsP F. D. R. - očná klinika nám. G. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jozef Oslanec

očný lekár
NsP FDR - očná klinika nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny