MUDr. Jarmila Jánošiová

  • kardiológ
  • Klinika geriatrie LF UK Ďumbierska 3, 833 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Janka Forgáč

kardiológ
SÚSCH - DaRZ - kardiológia Cesta Mládeže 18, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Kanáliková

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Mašura

kardiológ
DFNsP - detské kardiocentrum Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Svetlošák

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny