MUDr. Jarmila Hybbenová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jarmila Hybbenová

otorinolaryngológ (ORL)
ORL ambulancia J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok

6.55 km

MUDr. Helena Knutelská

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ Jánošíkovo nábrežie - Poliklinika, 031 01 Liptovský Mikuláš

6.8 km

MUDr. Juraj Jablonický

otorinolaryngológ (ORL)
NsP Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

6.8 km

MUDr. Igor Kažmér

otorinolaryngológ (ORL)
NsP - ORL odd. Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

Ordinačné hodiny