MUDr. Janka Tapajčíková

  • neurológ
  • NsP Roosevelta Nám. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dušan Kanát

neurológ
NsP FDR, neurologické odd. nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Danica Kanianska

neurológ
NsP F. D. R. - neurolog. odd. nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Patrícia Tršková

neurológ
Diecezna charita Horná ulica 67, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Terézia Ursínyová

neurológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny