MUDr. Janka Tapajčíková

  • neurológ
  • NsP Roosevelta Nám. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dušan Kanát

neurológ
NsP FDR, neurologické odd. nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. František Patráš

neurológ
Neurochirurgická klinika SPAM Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Patrícia Tršková

neurológ
Diecezna charita Horná ulica 67, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Terézia Ursínyová

neurológ
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny