MUDr. Janka Adamčáková

  • internista
  • NsP n.o. Banisko 1, 977 42 Brezno

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miroslav Szentiványi

internista
NsP Banisko 1, 977 42 Brezno

0 km

MUDr. Michaela Gerberyová

internista
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Zuzana Višňovská

internista
NsP - hemodialyz. odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Veronika Zvaríková

internista
NsP - interné odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny