MUDr. Jana Zimanová

  • internista
  • Klinika prac. lekárstva a toxikológie Ďumbierska 3, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jana Gašparíková

internista
FNsP - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jozef Mardiak

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Palmajová

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Remiš

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

Ordinačné hodiny