MUDr. Jana Pekáriková

  • internista
  • Klinika prac. lekárstva a toxikológie Ďumbierska 3, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Filová

internista
FN, klinika hem. a transf. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Emília Hlavenková

internista
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Škribová

internista
Ústav na výkon väzby Chrovátska 5, 812 29 Bratislava

0 km

MUDr. Vlasta Weiszová

internista
DFNsP - interné odd. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny