MUDr. Jana Macháčková

  • nefrológ
  • NZZ - nefrológia Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

2.21 km

MUDr. Božena Kozová

nefrológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

2.24 km

MUDr. Mária Chocholová

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

2.24 km

MUDr. Zuzana Kizeková

nefrológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

2.24 km

MUDr. Adrián Okša

nefrológ
Ústav prev. a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny