MUDr. Jana Krnáčová

  • internista
  • FNsP Akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Želmíra Daňová

internista
III. int.klinika LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Daniel Hassan

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Povinec

internista
1. interná klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Šeligová

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny