MUDr. Jana Gulasová

  • Anesteziológ
  • NsP FDR Gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Figľuš

Anesteziológ
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Žofia Klimová

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Pavol Pupák

Anesteziológ
NsP FDR Námestie L. Svobodu, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Adriana Voleková

Anesteziológ
NsP FDR - odd. OAIM L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny