MUDr. Jana Görcsová

  • pediater
  • FN, Ružinov, Centrum popal. a RCH Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Bezecná

pediater
PEDIAMED s.r.o. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Darina Haščíková

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Kostrová

pediater
Odd. pat. novorodencov I. det.kl.DFN Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Marcela Zaviačičová

pediater
1. Detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny