MUDr. Jana Fričová

  • internista
  • SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Karol Gecík

internista
FNsP aka. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Hrabinská

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Krnáčová

internista
FNsP Akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Margitfalviová

internista
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny