MUDr. Jana Chorvátová

  • Anesteziológ
  • FNsP L. Dérera, kl. anest. a int. med. Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivana Čarnogurská

Anesteziológ
FNsP Ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Homoľová

Anesteziológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ildikó Lichvárová

Anesteziológ
FN + Svet zdravia, a.s. Mickiewiczova 13 + Mamaeteyova 30, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Uhliariková

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny