MUDr. Jana Chabroňová

  • internista
  • FNsP - kl. hematológie a transfuziol. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Brečka

internista
NsP sv.Cyrila a Metoda,IV.int.klin.LFUK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Samer El-asala

internista
NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Denisa Jankovičová

internista
Klinika hemat. a transf. FN Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Jozefíková

internista
Geriatrické odd. NsP Petržalka Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny