MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Horná 60, 97517 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Ľubica Fašková

chirurg
NsP F. D. Roosevelta Nám.Ľ.Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Rastislav Kunda

chirurg
FNsP - chirurgická kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Ladislav Šinkovič

chirurg
Chrurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 14:30