MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Horná 60, 97517 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Peter Barbeník

chirurg
NsP FDR - neurolog. klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Július Janek

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Róbert Urda

chirurg
NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 14:30