MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Horná 60, 97517 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Stanislav Čarský

chirurg
Chirurgická klinika SPAM nám. Svobodu 1, 974 15 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Libor Kováč

chirurg
NsP Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Rastislav Kunda

chirurg
FNsP - chirurgická kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 14:30