MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Horná 60, 97517 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. František Hampl

chirurg
NsP Roosevelta - chir. kl. L. Svobodu 1, 97415 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Miroslav Turčan

chirurg
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Róbert Urda

chirurg
NsP FDR - kardiochir. odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny