MUDr. Ján Šúr

  • chirurg
  • Polikliniky chirur.amb. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Šúr

chirurg
Horná 60, 97517 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Erik Flaška

chirurg
NsP FDR - chir. klin. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Vladimír Majerík

chirurg
NsP FDR - chirurg.klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Csaba Tóth

chirurg
NsP FDR, odd. plastickej chirurgie nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny