MUDr. Ján Paukovic

  • ortopédia
  • Klinika LF UK Hlboká cesta 7, 811 05 Bratislava

Najbližší lekár

0.91 km

MUDr. Mária Semaníková

ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Mýtna 5, ZS, 811 07 Bratislava

1.06 km

MUDr. Peter Erdelský

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.06 km

Doc. MUDr. Ľuboš Rehák

ortopédia
FN - I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.06 km

MUDr. Peter Tisovský

ortopédia
LF UK 1. ortopedická klinika Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny