MUDr. Ján Paukovic

  • ortopédia
  • Klinika LF UK Hlboká cesta 7, 811 05 Bratislava

Najbližší lekár

0.91 km

MUDr. Mária Semaníková

ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Mýtna 5, ZS, 811 07 Bratislava

1.06 km

MUDr. Juraj Horváth

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.06 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.06 km

MUDr. Peter Vilček

ortopédia
I. ortopedická klinika FN Ružinovská 6, 826 05 Bratislava

Ordinačné hodiny