MUDr. Ján Paukovic

  • ortopédia
  • Klinika LF UK Hlboká cesta 7, 811 05 Bratislava

Najbližší lekár

0.91 km

MUDr. Mária Semaníková

ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Mýtna 5, ZS, 811 07 Bratislava

1.06 km

MUDr. Andrej Ambruš

ortopédia
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

1.06 km

MUDr. Miroslav Bdžoch

ortopédia
I. ortopedická klinika LFUK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.06 km

MUDr. Marcel Kusin

ortopédia
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny