MUDr. Ján Novotný , MUDr. Jozef Kočajda

  • chirurg
  • Námestie Ľudovíta Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica
  • 048/4726573

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Lehocký

chirurg
Námestie Ľudovíta Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica

0.31 km

MUDr. Martin Berlanský

chirurg
NsP - chirurg. odd. Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

0.31 km

MUDr. Martin Mačaj

chirurg
NsP Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

1.06 km

MUDr. Miroslav Sasko

chirurg
NsP chirurg.odd., Bratská 17, 969 00 Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 10:00 - 14:00
Streda: 10:00 - 14:00
Piatok: 10:00 - 14:00