MUDr. Ján Melich MPH

  • internista
  • 29.augusta 23, 96301 Krupina
  • 045/5550914

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Melich MPH

internista
29. augusta 23, 96301 Krupina

0 km

MUDr. Jana Štochmaľová

internista
MsNsP n.o. ul. 29. augusta 23, 963 01 Krupina

0 km

MUDr. Peter Uhrík

internista
NsP - interné odd. ul. 29. augusta 23, 963 01 Krupina

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:30
Utorok: 07:00 - 15:30
Streda: 07:00 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 15:30
Piatok: 07:00 - 15:30