MUDr. Ján Masaryk

  • gynekológ
  • Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Richard Jakab

gynekológ
NMO gen. J. Paškana Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Mašura

gynekológ
SZU Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Igor Rusňák

gynekológ
FNsP L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslav Šorf

gynekológ
NZZ Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

Ordinačné hodiny