MUDr. Ján Masaryk

  • gynekológ
  • Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Boháčiková

gynekológ
MEDI DWN, s.r.o. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Kleskeň

gynekológ
FN akad.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Lenka Linhartová

gynekológ
FN - II. gynekol.-pôrodnícka kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Milica Piškaninová

gynekológ
DFNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny