MUDr. Ján Hoffmann

  • urológ
  • FNsP akad.L.Dérera Limbová 5, 83305 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Malek Chanawani

urológ
FN - urolog. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Chrastina

urológ
FNsP - urologická kl. Limbová 5, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Mišanko

urológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Miškolci

urológ
SZP, a.s. Račianska 153/A, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny