MUDr. Ivo Petráš

  • gynekológ
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anton Čunderlík

gynekológ
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Tibor Lengyel

gynekológ
NOÚ - gynekolog. odd. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Jozefa Sílešová

gynekológ
OÚ sv. Alžbety s.r.o. Hyedukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Dorota Zacharová

gynekológ
NZZ - gyn. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Ordinačné hodiny