MUDr. Iveta Višnaiová

Najbližší lekár

0.06 km

MUDr. Dušan Kepič

kardiológ
Letecká VN, interné odd. Murgašova 1, 040 01 Košice

0.23 km

MUDr. Jozef Poništ

kardiológ
Poliklinika Medicínske centrum Brigádnická 2, 040 11 Košice

0.28 km

MUDr. Dušan Kepič

kardiológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.41 km

MUDr. Juraj Podracký

kardiológ
FNsP - odd. funkč. diagnostiky Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 10:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00